خرید و فروش ویلا در خدایارخان

خدایار خان که حدودا به وسعت ۱۰۰ هکتار می باشد .از بیمارستان شریعتی ۵۰۰ متر پایین تر اول خدایار خان که همان کمربندی ماهدشت ، می باشد.
خدایار خان دارای ۴ خیابان که شامل :
خدایارخان اول
خدایارخان دوم
خدایارخان سوم
خدایارخان چهارم
که خدایار خان اول به عنوان بهترین لوکیشن در این منطقه آشناست.تمامی ملک ها در این منطقه به صورت قولنامه ای میباشد.دارای آب موتور و همچنین آب چاه میباشد.در این مکان برق کشیده شده است .

خرید و فروش ویلا در خدایارخان

خدایار خان که حدودا به وسعت ۱۰۰ هکتار می باشد .از بیمارستان شریعتی ۵۰۰ متر پایین تر اول خدایار خان که همان کمربندی ماهدشت ، می باشد.
خدایار خان دارای ۴ خیابان که شامل :
خدایارخان اول
خدایارخان دوم
خدایارخان سوم
خدایارخان چهارم
که خدایار خان اول به عنوان بهترین لوکیشن در این منطقه آشناست.تمامی ملک ها در این منطقه به صورت قولنامه ای میباشد.دارای آب موتور و همچنین آب چاه میباشد.در این مکان برق کشیده شده است .

مقایسه آگهی ها

مقایسه